ประเภทตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นตลับลูกปืนแบบธรรมดา พื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้กันมากทั้งแบบฝาเหล็ก และฝายางปิดพร้อมบรรจุจาระบีเพื่อสะดวกในการนำไปใช้งานได้ทันที ตลับลูกปืนชนิดนี้ยังมีแบบที่ประกอบแหวนบังคับตำแหน่งเพื่อช่วยให้ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืนในการประกอบที่แหวนวงนอก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกถูกเลือกใช้กันอย่างกว้างขวาง ร่องลึกที่แหวนวงในและแหวนวงนอกทำให้สามารถรองรับภาระในแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง รวมทั้งภาระผสมที่เกิดจากการรวมแรง ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเหมาะกับการนำไปใช้กับงานที่มีความเร็วรอบในการหมุนสูงเส้นที่ตัดทำมุมกันในจุดสัมผัสระหว่างแหวนวงในเม็ดลูกกลิ้งและแหวนวงนอก จะสร้างมุม(มุมสัมผัส)ในแนวรัศมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม สามารถรองรับแรงในแนวแกน แต่จะไม่สามารถใช้แค่เพียงตลับเดี่ยวได้ เนื่องจากการรับแรงเชิงมุม เพียงทิศทางเดียวจึงจำเป็นต้องใช้เป็นคู่หรือแบบรวมกันเป็นชุดตลับลูกปืน

เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ยังมีแบบที่ได้นำตลับลูกปืน สองตลับมารวมกันโดยการออกแบบให้แหวนวงในกับแหวน วงนอกมีร่องกลิ้งคู่บนแหวนวงเดียวกันมีมุมสัมผัสรับภาระอยู่ที่ 25 องศา อย่างไรก็ดีการนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิและการสึกหรอตามลักษณะของภาระที่ตลับลูกปืนได้รับ
ชุดเม็ดลูกกลิ้งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำให้มีความสามารถ ในการรับภาระได้สูง ในแนวแกนเป็นไปได้อย่างอิสระและคล่องตัว ถูกคิดค้นเพื่อนำไปใช้งาน ในลักษณะที่เรียกว่า“ตลับลูกปืนสำหรับด้านที่เคลื่อนตัวได้” เพื่อ รองรับการขยายตัวของเพลา

สำหรับกรณีที่มีขอบสันตลับลูกปืน สามารถรับแรงขนาดเบาในแนวแกนได้โดยอาศัยการยันกันระหว่าง ขอบของเม็ดลูกกลิ้งและขอบสันของวงแหวน

มีหลายประเภท เช่น NJ NU NUP N NF
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว เมื่อได้รับภาระที่มาจากแหวนวงในและแหวนวงนอกชุดเม็ดลูกกลิ้งจะกดลงบนสันขอบที่แหวนวงใน และจะใช้สันขอบดังกล่าวเป็น ตัวนำร่องในการหมุน เมื่อมีแรงในแนวแกนเกิดขึ้นโดยมาจากการรับแรงในแนวรัศมี จำเป็นต้องเลือกใช้ตลับลูกปืนในลักษณะเป็นคู่ ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีความสามารถที่จะรองรับภาระหนักๆได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว หรือลูกปืน เตเปอร์ (taper) มีทั้งระบบมิล และระบบนิ้ว
ร่องกลิ้งของแหวนวงนอกจะมีผิวหน้าสัมผัสเป็นแนวโค้งและ เช่นเดียวกันกับแหวนวงในที่จะยึดชุดเม็ดลูกกลิ้งที่มีลักษณะเป็น เหมือนถังทรงกลมจำนวนสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสามารถปรับแนวประคองศูนย์ได้เพื่อรองรับการเบี่ยงเบนของแกน หรือเพลาได้เป็นอย่างดี

ตลับลูกปืนชนิดนี้เหมาะที่จะใช้รับภาระ ที่หนักหน่วงได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในเครื่องจักร งานอุตสาหกรรม รถแทรคเตอร์ รถบด
ตลับลูกปืนกันรุน มีหลายชนิดโดยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องรูปร่างของชุดเม็ดลูกกลิ้งและการนำไปใช้งานความเร็วรอบใน การหมุนที่ยอมรับได้โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างต่ำ และยังต้องพิจารณา ทบทวนถึงการหล่อลื่นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แล้ว ตลับลูกปืนกันรุน นั้นจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานเป็นกรณีพิเศษ (เม็ดหมอน,เม็ดกลม, 1 ชั้น, 2 ชั้น, 3 ชั้น, 4 ชั้น)


ตลับลูกปืนเม็ดเข็มใช้ชุดเม็ดลูกกลิ้งที่เป็นเม็ดเข็มโดยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดไม่เกิน5มิลลิเมตรและมีสัดส่วนความยาว ของเม็ดอยู่ที่ 3 ถึง 10 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากการใช้เม็ดลูกกลิ้งแบบเม็ดเข็มจึงมีขนาดหน้าตัดที่ค่อนข้างบาง

แต่มีคุณสมบัติรับภาระที่สูงได้ดี เนื่องจากมีเม็ดลูกกลิ้งจำนวนมากอีกทั้งยังมีการคงตัวสูงจึงเหมาะที่จะนำไปใช้กับงานที่มีการเคลื่อนที่ แบบไม่คงที่
ในชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาจะประกอบด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ ถูกประกอบเข้ากับตัวเสื้อที่มีหลายลักษณะโดยตัวเสื้อจะถูกยึดกับ เครื่องจักรด้วยโบลท์ ส่วนแหวนวงในจะยึดได้อย่างง่ายเข้ากับเพลา โดยใช้สกรูล็อคด้วยหลักการข้างต้น

ตลับลูกปืนตุ๊กตา จึงมีความสามารถในการรองรับการหมุนของอุปกรณ์ทีไม่ต้องมีการออกแบบและการติดตั้งที่พิเศษมาก มาตรฐานรูปแบบของตัวเสื้อถูกผลิตมาสำหรับการเลือก ใช้งานในหลายรูปแบบ การออกแบบเช่นนี้จะช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถปรับแนว ประคองศูนย์กับเพลาได้เป็นอย่างดี ในตัวตลับลูกปืนจะมีจาระบี ซึ่งเป็นสารหล่อลื่น บรรจุไว้และจะมีการติดตั้งซีลประกบคู่กันเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในตลับลูกปืน 

  กลับสู่หน้าหลักติดต่อร้านตลับลูกปืน