PSK International Bearings นำเข้าและจำหน่ายตลับลูกปืนรายใหญ่

ครบทุกความต้องการด้านตลับลูกปืน รองรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท

PSK International Bearings เป็นผู้นำด้านตลับลูกปืนในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายตลับลูกปืนมายาวนานกว่า 30 ปี ตลับลูกปืน NTN ตลับลูกปืน NSK เรามีสต็อกสินค้าครบครันทุกประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม ลูกปืนเม็ดหมอน รวมถึงตลับลูกปืนพลาสติกและสแตนเลส สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และสารเคมีอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับตลับลูกปืน จาระบี SKF เฟือง โซ่ คัปปิ้ง สายพาน มู่เล่ และเหล็กเพลา อย่างรอบด้านโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มายาวนาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตลับลูกปืนที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมั่นใจ

ประเภทตลับลูกปืน

สินค้าของเรา

สินค้าหลักของเราจะถูกจัดแบ่งตามประเภทของ ตลับลูกปืน ชนิดต่าง ๆ รวมถึง เฟือง โซ่ สายพาน มู่เล่ คัปปิ้ง และเหล็กเพลาด้วย

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเป็นตลับลูกปืนแบบธรรมดา พื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้กันมากทั้งแบบฝาเหล็ก และฝายางปิดพร้อมบรรจุจาระบีเพื่อสะดวกในการนำไปใช้งานได้ทันที ตลับลูกปืนชนิดนี้ยังมีแบบที่ประกอบแหวนบังคับตำแหน่งเพื่อช่วยให้ทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืนในการประกอบที่แหวนวงนอก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกถูกเลือกใช้กันอย่างกว้างขวาง ร่องลึกที่แหวนวงในและแหวนวงนอกทำให้สามารถรองรับภาระในแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง รวมทั้งภาระผสมที่เกิดจากการรวมแรง ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเหมาะกับการนำไปใช้กับงานที่มีความเร็วรอบในการหมุนสูงเส้นที่ตัดทำมุมกันในจุดสัมผัสระหว่างแหวนวงในเม็ดลูกกลิ้งและแหวนวงนอก จะสร้างมุม(มุมสัมผัส)ในแนวรัศมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม สามารถรองรับแรงในแนวแกน แต่จะไม่สามารถใช้แค่เพียงตลับเดี่ยวได้ เนื่องจากการรับแรงเชิงมุม เพียงทิศทางเดียวจึงจำเป็นต้องใช้เป็นคู่หรือแบบรวมกันเป็นชุดตลับลูกปืน

เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ยังมีแบบที่ได้นำตลับลูกปืน สองตลับมารวมกันโดยการออกแบบให้แหวนวงในกับแหวน วงนอกมีร่องกลิ้งคู่บนแหวนวงเดียวกันมีมุมสัมผัสรับภาระอยู่ที่ 25 องศา อย่างไรก็ดีการนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิและการสึกหรอตามลักษณะของภาระที่ตลับลูกปืนได้รับ
ชุดเม็ดลูกกลิ้งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำให้มีความสามารถ ในการรับภาระได้สูง ในแนวแกนเป็นไปได้อย่างอิสระและคล่องตัว ถูกคิดค้นเพื่อนำไปใช้งาน ในลักษณะที่เรียกว่า“ตลับลูกปืนสำหรับด้านที่เคลื่อนตัวได้” เพื่อ รองรับการขยายตัวของเพลา

สำหรับกรณีที่มีขอบสันตลับลูกปืน สามารถรับแรงขนาดเบาในแนวแกนได้โดยอาศัยการยันกันระหว่าง ขอบของเม็ดลูกกลิ้งและขอบสันของวงแหวน

มีหลายประเภท เช่น NJ NU NUP N NF
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว เมื่อได้รับภาระที่มาจากแหวนวงในและแหวนวงนอกชุดเม็ดลูกกลิ้งจะกดลงบนสันขอบที่แหวนวงใน และจะใช้สันขอบดังกล่าวเป็น ตัวนำร่องในการหมุน เมื่อมีแรงในแนวแกนเกิดขึ้นโดยมาจากการรับแรงในแนวรัศมี จำเป็นต้องเลือกใช้ตลับลูกปืนในลักษณะเป็นคู่ ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีความสามารถที่จะรองรับภาระหนักๆได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว หรือลูกปืน เตเปอร์ (taper) มีทั้งระบบมิล และระบบนิ้ว
ร่องกลิ้งของแหวนวงนอกจะมีผิวหน้าสัมผัสเป็นแนวโค้งและ เช่นเดียวกันกับแหวนวงในที่จะยึดชุดเม็ดลูกกลิ้งที่มีลักษณะเป็น เหมือนถังทรงกลมจำนวนสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสามารถปรับแนวประคองศูนย์ได้เพื่อรองรับการเบี่ยงเบนของแกน หรือเพลาได้เป็นอย่างดี

ตลับลูกปืนชนิดนี้เหมาะที่จะใช้รับภาระ ที่หนักหน่วงได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในเครื่องจักร งานอุตสาหกรรม รถแทรคเตอร์ รถบด
ตลับลูกปืนกันรุน มีหลายชนิดโดยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องรูปร่างของชุดเม็ดลูกกลิ้งและการนำไปใช้งานความเร็วรอบใน การหมุนที่ยอมรับได้โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างต่ำ และยังต้องพิจารณา ทบทวนถึงการหล่อลื่นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แล้ว ตลับลูกปืนกันรุน นั้นจะมีหลายแบบแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานเป็นกรณีพิเศษ (เม็ดหมอน,เม็ดกลม, 1 ชั้น, 2 ชั้น, 3 ชั้น, 4 ชั้น)


ตลับลูกปืนเม็ดเข็มใช้ชุดเม็ดลูกกลิ้งที่เป็นเม็ดเข็มโดยจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดไม่เกิน5มิลลิเมตรและมีสัดส่วนความยาว ของเม็ดอยู่ที่ 3 ถึง 10 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากการใช้เม็ดลูกกลิ้งแบบเม็ดเข็มจึงมีขนาดหน้าตัดที่ค่อนข้างบาง

แต่มีคุณสมบัติรับภาระที่สูงได้ดี เนื่องจากมีเม็ดลูกกลิ้งจำนวนมากอีกทั้งยังมีการคงตัวสูงจึงเหมาะที่จะนำไปใช้กับงานที่มีการเคลื่อนที่ แบบไม่คงที่
ในชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาจะประกอบด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ ถูกประกอบเข้ากับตัวเสื้อที่มีหลายลักษณะโดยตัวเสื้อจะถูกยึดกับ เครื่องจักรด้วยโบลท์ ส่วนแหวนวงในจะยึดได้อย่างง่ายเข้ากับเพลา โดยใช้สกรูล็อคด้วยหลักการข้างต้น

ตลับลูกปืนตุ๊กตา จึงมีความสามารถในการรองรับการหมุนของอุปกรณ์ทีไม่ต้องมีการออกแบบและการติดตั้งที่พิเศษมาก มาตรฐานรูปแบบของตัวเสื้อถูกผลิตมาสำหรับการเลือก ใช้งานในหลายรูปแบบ การออกแบบเช่นนี้จะช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถปรับแนว ประคองศูนย์กับเพลาได้เป็นอย่างดี ในตัวตลับลูกปืนจะมีจาระบี ซึ่งเป็นสารหล่อลื่น บรรจุไว้และจะมีการติดตั้งซีลประกบคู่กันเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหลุดรอดเข้าไปในตลับลูกปืน 

  กลับสู่หน้าหลักติดต่อร้านตลับลูกปืน