วิธีการถอดประกอบตลับลูกปืน แบริ่งส์

วิธีถอดประกอบตลับลูกปืน แบริ่งส์

เปลี่ยนตลับลูกปืนเองได้ง่าย ๆ ทริกดี ๆ จาก PSK International Bearings

 1. ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนตลับลูกปืนตามแบบ รวมถึงข้อมูลจำเพาะอื่นๆ

 2. ตรวจสอบว่าขนาด รูปทรงและการวางตำแหน่ง สอดคล้องกับแบบและข้อมูลจำเพาะหรือไม่

 3. เตรียมอุปกรณ์ ชิ้นส่วนและเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็น ก่อนเริ่มติดตั้งและต้องแน่ใจว่าทุกชิ้นมีความสะอาด

 4. ทำ ความสะอาดและตรวจสอบส่วนประกอบทุกส่วนในตลับลูกปืนอย่างละเอียด

 5. แกะตลับลูกปืนออกจากห่อบรรจุเป็นขั้นตอนสุดท้าย บริเวณปฏิบัติงานควรควบคุมความสะอาด

 6. ไม่ล้างตลับลูกปืน ยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้น ฟิล์มน้ำ มันบางๆจะป้องกันการเกิดออกซิเดชันของตลับลูกปืน

 7.  ติดตั้งตลับลูกปืนตามวิธีที่แนะนำโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

 8.  การหล่อลื่นด้วย จาระบีหล่อลื่น พิเศษ ต้องใส่จาระบีลงในรังระหว่างลูกกลิ้งเพื่อหล่อลื่นจุดที่สัมผัสกับแหวนวงใน

 9. หลังการติดตั้ง เริ่มเดินเครื่องที่รอบตํ่า ให้ทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจดูความผิดปกติ
  (เสียง การสั่นสะเทือน ความร้อนสูง การหมุนที่ผิดปกติ ฯลฯ)

ความสะอาด มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เราจะต้องใส่ใจในความสะอาดตลอดเวลา สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปจะก่อให้เกิดการเสียหายของตลับลูกปืน เราควรต้องคำนึงถึงความสะอาดของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ :

 • เครื่องมือ
 • ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสะอาดของตลับลูกปืน
 • บริเวณปฏิบัติงาน

 

หมายเหตุ : ควรแกะตลับลูกปืนออกจากห่อบรรจุเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนใช้เท่านั้น

 

 

เทคนิคการถอดประกอบตลับลูกปืน


เทคนิคการถอดประกอบตลับลูกปืน

คำเตือน : ระวังอย่าให้ผิวของเพลา และตัวเสื้อเสียหาย
คอยตรวจสอบไม่ให้แรงจากการประกอบหรือถอด ถูกส่งไปที่เม็ดลูกปืน

 

เทคนิคการถอดประกอบตลับลูกปืน

 

การถอดตลับลูกปืนตุ๊กตาชุดพลัมเมอร์บล็อค

การถอดตลับลูกปืนตุ๊กตาชุดพลัมเมอร์บล็อค

 

 

 

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

 

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

 

 

  กลับสู่หน้าหลักตลับลูกปืนติดต่อร้านตลับลูกปืน