วิธีถอดประกอบตลับลูกปืน แบริ่งส์

 

 

 

วิธีการถอดประกอบตลับลูกปืน แบริ่งส์

 

 

คำแนะนำในการถอดและประกอบตลับลูกปืน

 

     1. ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนตลับลูกปืนตามแบบ รวมถึงข้อมูลจำเพาะอื่นๆ
     2. ตรวจสอบว่าขนาด รูปทรงและการวางตำแหน่ง สอดคล้องกับแบบและข้อมูลจำเพาะหรือไม่
     3. เตรียมอุปกรณ์ ชิ้นส่วนและเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็น ก่อนเริ่มติดตั้งและต้องแน่ใจว่าทุกชิ้นมีความสะอาด
     4. ทำ ความสะอาดและตรวจสอบส่วนประกอบทุกส่วนในตลับลูกปืนอย่างละเอียด
     5. แกะตลับลูกปืนออกจากห่อบรรจุเป็นขั้นตอนสุดท้าย บริเวณปฏิบัติงานควรควบคุมความสะอาด
     6. ไม่ล้างตลับลูกปืน ยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้น ฟิล์มน้ำ มันบางๆจะป้องกันการเกิดอ๊อกซิเดชันของตลับลูกปืน
     7. ติดตั้งตลับลูกปืนตามวิธีที่แนะนำโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
     8. ทำการหล่อลื่นด้วย จาระบีหล่อลื่น พิเศษ ต้องใส่จารบีลงในรังระหว่างลูกกลิ้งเพื่อหล่อลื่นจุดที่สัมผัสกับแหวนวงใน
     9. หลังการติดตั้ง เริ่มเดินเครื่องที่รอบตํ่า ให้ทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจดูความผิดปกติ
     (เสียง การสั่นสะเทือน ความร้อนสูง การหมุนที่ผิดปกติ ฯลฯ)


          ความสะอาด มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เราจะต้องใส่ใจในความสะอาดตลอดเวลา
     สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปจะก่อให้เกิดการเสียหายของตลับลูกปืน เราควรต้องคำ นึงถึงความสะอาดของสิ่งต่างๆเหล่านี้ :


     • เครื่องมือ
     • ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสะอาดของตลับลูกปืน
     • บริเวณปฏิบัติงาน

     หมายเหตุ: ควรแกะตลับลูกปืนออกจากห่อบรรจุเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนใช้เท่านั้น

 

 

เทคนิคการถอดประกอบตลับลูกปืน


เทคนิคการถอดประกอบตลับลูกปืน

คำเตือน : ระวังอย่าให้ผิวของเพลา และตัวเสื้อเสียหาย
คอยตรวจสอบไม่ให้แรงจากการประกอบหรือถอด ถูกส่งไปที่เม็ดลูกปืน

 

เทคนิคการถอดประกอบตลับลูกปืน

 

การถอดตลับลูกปืนตุ๊กตาชุดพลัมเมอร์บล็อค

การถอดตลับลูกปืนตุ๊กตาชุดพลัมเมอร์บล็อค

 

 

 

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

 

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง

การสวมตลับลูกปืนที่ถูกต้อง


 

  กลับสู่หน้าหลักตลับลูกปืนติดต่อร้านตลับลูกปืน