เสียงจากตลับลูกปืน : ทำความรู้จักและวิธีตรวจสอบ

 


 

 เสียงจากตลับลูกปืน : ทำความรู้จักและวิธีตรวจสอบ

 

เสียงที่เกิดจากตลับลูกปืนเป็นเรื่องที่ควรรู้และเข้าใจ เพราะมันสามารถเป็นสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับสภาพของตลับลูกปืนและอาจช่วยในการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรของคุณได้ ในบทความนี้เราจะแสดงถึงประโยชน์ของการเข้าใจเสียงที่เกิดจากตลับลูกปืนและวิธีการตรวจสอบเสียงเหล่านี้กัน

 

ประโยชน์ของการเข้าใจเสียงตลับลูกปืน

เสียงที่เกิดจากตลับลูกปืนมีความสำคัญ เพราะ มันสามารถสื่อสารสภาพของตลับลูกปืนให้คุณทราบได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดความเสียงหายต่อเครื่องจักรการหมั่นสังเกตเสียงของตลับลูกปืนของเราขณะทำงาน ทำให้ทราบได้ถึงระยะเวลาที่ควรจัดเตรียมอะไหล่ทดแทน ก่อนที่จะต้องทำการหยุดเดินเครื่องจักร สามารถลดระยะเวลา downtime ได้

เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะมีอะไหล่ตลับลูกปืนสำหรับรองรับการซ่อมแซมอยู่เสมอ จัดส่งได้ทันความต้องการใช้งาน สามารถตรวจสอบอะไหล่สำรองของคุณได้ ที่นี่

 

1. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตลับลูกปืน

เสียงที่ปกติจะช่วยให้คุณทราบว่าตลับลูกปืนยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้ามีเสียงผิดปกติเกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณว่าตลับลูกปืนมีปัญหาและต้องได้รับการตรวจสอบหรือเปลี่ยน ควรมีการกำหนดรอบการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร ตลับลูกปืน และการหล่อลื่น อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

 

2. ป้องกันความเสียหาย

การรู้จักเสียงผิดปกติเร็วๆ ทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นความเสียหายใหญ่ขึ้นและทำให้ตลับลูกปืนเสียหายมาก และยังป้องกันความเสียหายกับชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงได้อีกด้วย

 

 

 

วิธีการตรวจสอบเสียงตลับลูกปืน

 1. ฟังเสียง

ฟังเสียงที่เกิดจากตลับลูกปืนในขณะที่เครื่องจักรทำงาน มีเสียงปกติที่คุณเคยได้ยินอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? เสียงที่ผิดปกติอาจเป็นเสียงที่แหลมมากกว่าปกติ เสียงดังวี้ หรือเสียงของชิ้นส่วนบางอย่างกระแทกกัน เสียงเหล่านี้ สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนด้วยการฟังธรรมดา แต่หากสถานที่ติดตั้งอยู่ในที่ ๆ มีเสียงรอบข้างค่อนข้างดัง ต้องอาศัยเครื่องมือตรวจสอบชนิดอื่นเข้าช่วย

 

2. ใช้เครื่องมือ

 

       

 

ใช้เครื่องมือการวัดเสียง หรือ เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนมีบางกรณีที่เราไม่สามารถแยกแยะความผิดปกติของตลับลูกปืนได้ด้วยเสียง สิ่งที่ควรสังเกตตามมาคือ เรื่องของความสั่นสะเทือน เมื่อประกอบตลับลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  หากพบว่ามีการสั่นผิดปกติของตลับลูกปืน และเครื่องจักร สามารถสันนิษฐาน ได้ว่า มีการติดตั้งตลับลูกปืนที่ไม่ถูกต้อง มีการเลือกใช้ตลับลูกปืนผิดประเภท หรือ มีการเลือกใช้ประเภทของสารหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม

 

3. ตรวจสอบการสั่งการทำงาน

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากเครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนตลับลูกปืนของคุณแล้ว

 

บทสรุป

การเข้าใจเสียงที่เกิดจากตลับลูกปืนมีประโยชน์มาก มันช่วยให้คุณรู้ถึงสภาพของตลับลูกปืนและช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรของคุณ อย่าละเลยการฟังและตรวจสอบเสียงตลับลูกปืนเพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว สอบถามตลับลูกปืนได้ ที่นี่

 

ผู้เขียน : เบญญาพร จรางเดช

เขียนเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2566

บทความของ บริษัท พีเอสเค อินเตอร์เนชั่นแนล แบริ่งส์ จำกัด