ตลับลูกปืน (แบริ่งส์)

 

 

 ประเภทตลับลูกปืน ประเภทแบริ่ง

 

ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืน มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้มีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำไปเปรียบเทียบกับกาบเพลาตลับลูกปืนนั้นจะมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า ดังนี้


(1) สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในการเริ่มต้นหมุนต่ำกว่า และยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานพลวัติที่ต่ำกว่าเช่นเดียวกัน
(2) ตลับลูกปืนมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สามารถปรับเปลี่ยนและทดแทนกันได้
(3) ตลับลูกปืนถูกออกแบบให้การหล่อลื่นทำได้ง่ายและใช้สารหล่อลื่นในปริมาณน้อย
(4) โดยทั่วไปแล้ว ตลับลูกปืนหนึ่งตลับสามารถรับภาระทั้งแนวรัศมีและแนวแกนไปพร้อมกัน
(5) สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำได้
(6) การคงตัวของตลับลูกปืน สามารถกำหนดได้โดยการปรับตั้งพรีโหลด

ประเภทและคุณสมบัติของตลับลูกปืน

 

ลูกปืนแบบต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

- ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

- ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

- ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

- ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง

- ตลับลูกปืนกันรุน

- ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

- ตลับลูกปืนตุ๊กตา

การประกอบ และการถอดตลับลูกปืน

 

 

bearing ntn การใช้งาน

 

ตลับลูกปืน เป็นชั้นส่วนเครื่องจักกลที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูง โดยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากได้รับการประกอบและบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ตลับลูกปืนต้องสวมอัดแน่นบนเพลาและในห้องเครื่องเสมอ ดังนั้น การประกอบจึงจำเป็นต้องใช้แรงกดในแนวแกนค่อนข้างสูง เพื่อขับให้ตลับลูกปืนเข้าไปนั่งบนเพลาหรือในห้องเครื่อง

การใช้แรงกด หรือแรงดึง ที่ไม่ถูกต้องในการประกอบ หรือการถอดตลับลูกปืน จะมีผลทำให้ตลับลูกปืนชำรุดได้ ผลที่ตามมาคือ อายุการใช้งานจะสั้น

การติดตั้ง คือ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญในวงจรชีวิตตลับลูกปีน ถ้าตลับลูกปืนไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม อายุการใช้งานของตลับลูกปืนจะสั้นลง

การหล่อลื่น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง การเลือกใช้จาระบีที่เหมาะสมด้วยจำนวนและวิธีเติมที่ถูกต้อง ทำให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตลับลูกปืนจะถึงขีดจำกัดของอายุใช้งานและต้องถูกเปลี่ยน ถึงแม้ว่าตลับลูกปืนนั้นจะไม่ถูกนำกลับมาใช้งานใหม่ การถอดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องไม่ทำให้อายุการใช้งาน

ของตลับลูกปืนใหม่ที่นำมาเปลี่ยนสั้นลง

-          ข้อสำคัญแรก การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอื่น เช่น เพลาและตัวเสื้อ ซึ่งจะต้องนำมาใช้งานต่อไป

-          เทคนิคการถอดตลับลูกปืนที่ไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือถอดประกอบด้วย เครื่องมือถอดทางกล, เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ไฮดรอลิค

 

 

 

 

  กลับสู่หน้าหลักติดต่อร้านตลับลูกปืน